Sportski centar za košarku i hokej na ledu

Projekat: Sportski centar za košarku i hokej na ledu

Površina: 11.000 m²

Projektovanje, montaža i puštanje u rad elektroinstalacija, uključujući razvodne elektroormane, ormane automatike, centralni sistem za nadzor i upravljanje sistemima za:     

  • Klimatizaciju, ventilaciju, grejanje
  • Osvetljenje
  • Kotlarnica