Share

NASLOVNA

01

Dobrodošli

Belaco d.o.o. je prorodično preduzeće osnovano u Beogradu 1995 godine. Firma je registrovana za projektovanje, proizvodnju i inženjering u građevinarstvu.

Osnovni profil preduzeća i osnovne usluge sa kojima smo 1995 započeli svoj rad u Srbiji su:

  • Automatika termotehnickih instalacija (HVAC control systems)
  • Elektromotorni pogon (EMP)
    uključujući projektovanje, isporuku I montažu opreme, izradu elektroormana, polaganje kablova, programiranje I puštanje u rad, servisiranje I održavanje.
02

Innoklima i MARVEX Construction SARL

2000 godine smo registrovali firmu u Ruskoj Federaciji, sa kojom smo pralelno poslovali i u RF.

Innoklima je u delu automatike, dispečerizacije I elektromotrnog pogona, po svojim projektima izvodila radove na nizu reprezentativnih objekata, uglavnom hotela I senatorijuma koji su bili u vlasništvu administracije predsednika RF.

2018 godine smo, zajedno sa lokalnim partnerom, u Alžiru registrovali firmu MARVEX Construction SARL. Firma je registrovana za kompletne građevinske radove.